Human-Net Alapítvány

4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.

+36306339200

Lépjen kapcsolatba velünk

Dr. Nagy László Zoltán, ügyvéd


 

 


Tevékenység:


Ingatlanjog
Társasági jog (cégjog)
Családi jog
Öröklési jog
Munkajog
Polgári jogi szerződések
Végrehajtási ügyek
Büntetőjog
Civil szervezetekkel kapcsolatos ügyintézés
Kártérítéssel és követelés-érvényesítéssel kapcsolatos ügyek

 

Önéletrajz

Dr. Nagy László Zoltán ügyvéd vagyok. Egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem, jogi diplomámat 2006-ban szereztem. A diplomám megszerzését követően három év gyakorlati időt töltöttem Dr. Szakál Ferenc egyéni ügyvéd mellett ügyvédjelöltként, a jogi szakvizsga megszerzésének feltételeit 2010. szeptember hónapban teljesítettem. A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara tagjaként 2010. október hónaptól folytatok egyéni ügyvédi tevékenységet, a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületénél rendelkezem ügyvédi felelősségbiztosítással.

Munkám során a magánszemélyek részéről eseti jelleggel érkező, többnyire polgári és büntető perbeli képviselet ellátására irányuló megbízások mellett több gazdasági társaság és civil szervezet (polgárőr egyesületek, sportegyesületek, alapítványok) állandó képviseletét látom el folyamatos jelleggel. A tartós megbízások keretében képviselt cégek és civil szervezetek mindennapi működésével kapcsolatos feladatok ellátása során egyszerre több jogterület (cégjog, civil szervezetek joga, munkajog, kötelmi jog, stb.) érintésével van lehetőségem átfogó jogi tevékenységet kifejteni, és megbízóim mindenkori érdekeit szolgálni.

Az eseti és tartós megbízásokból eredő feladatok teljesítésén túl tevékenységem legjelentősebb hányadát jelenleg a bel- és külterületi ingatlanokkal kapcsolatos szerződéses jogügyletek adminisztratív teendőinek elvégzése, a követelés-érvényesítésre irányuló megbízások teljesítése, valamint a közüzemi szolgáltatók által szankcionált fogyasztók panaszügyei képezik. Az általános jellegű jogi tanácsadás iránti lakossági igények a helyi viszonyokból eredően legtöbb esetben családjoggal, devizahitelezéssel, és végrehajtással kapcsolatos problémák megoldására irányulnak.

Ügyvédi tevékenységem gyakorlása során kiemelt célként kezelem az ügyfeleimmel történő állandó, személyes, és rugalmas kapcsolattartást, valamint megbízóim teljes körű – jogszabályi keretek által behatárolt - kiszolgálását. Hivatásom gyakorlása során igyekszem az ügyfeleim magas színvonalú, gyors és precíz jogi szolgáltatás iránt támasztott elvárásainak megfelelni, ennek érdekében irodámban a gördülékeny és hatékony munkavégzés valamennyi személyi és tárgyi feltétele folyamatosan biztosított. A nagyobb volumenű, összetettebb, egyszerre több jogterületet érintő megbízások ellátása több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező ügyvéd kollégák bevonásával történik.