Human-Net Alapítvány

4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.

+36306339200

Lépjen kapcsolatba velünk

Papp Réka Borbála, pszichológus


Az alábbi témákban fordulhat hozzám bizalommal:
- párkapcsolati, családi és gyermeknevelési problémák,
- személyiségproblémák, önismeret, személyiségfejlesztés,
- evészavar, testképzavar,
- szexuális problémák,
- életvezetési tanácsadás,
- szenvedélybetegség,
- hangulatzavarok, szorongás,
- kiégés-prevenció,
- pszichoszomatikus panaszok.


Önéletrajz
Papp Réka Borbála vagyok, pszichológus. A diplomáimat a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának pszichológia alapszakán, valamint a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar egészségpszichológia MSc mesterképzésén szereztem meg. Jelenleg a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus képzésében veszek részt.
A diploma megszerzése óta a Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központban dolgozom pszichológusként. Emellett az Árpádházi Szent Piroska Szakképző Iskolában óraadó tanárként részt veszek a szociális gondozó és ápoló szakon tanulók képzésében.
Munkám során állami gondoskodásban nevelkedő gyerekekkel és fiatalokkal, valamint az őket ellátó nevelőszülőkkel és nevelőcsaládokkal tartom a kapcsolatot, így felnőtt- és gyermekkori problémákkal egyaránt foglalkozom, továbbá szükség esetén pár- és családkonzultációs üléseket is vezetek. Munkakörömbe tartozik ezen kívül pszichodiagnosztikai vizsgálatok elvégzése (személyiség- és intelligencia tesztek), nevelőszülői alkalmasság megállapítása, egyéni terápiás ülések folytatása, valamint krízisintervenció.
Főként egyéni beszélgetések alkalmával próbálok tanácsot adni, segíteni a hozzám fordulóknak, de munkám során jártasságot szereztem önismereti, személyiségfejlesztő, hivatástisztázó csoportok vezetésében is.
Tudományos érdeklődésem középpontjában két terület áll, melyekkel kapcsolatban vizsgálatokat végeztem. Az egyik a számítógépes játékok, internetes szerepjátékok személyiségre gyakorolt hatása. Ezt nagyon fontos témának tartom, mivel napjainkban a fiatalok és gyermekek jelentős százaléka tölt órákat képernyő előtt ilyen tevékenységeket folytatva, s elengedhetetlen megismerni, hogy mindez milyen hatással lesz rájuk. A másik terület a burn-out szindróma és a kiégés-prevenció – ez utóbbi témában szerzett ismereteimet kamatoztatom a szociális ápoló- és gondozó szakosokkal tartott csoportos ülések során, mivel a szociális területeken dolgozók fokozottan ki vannak téve a kiégési szindróma veszélyeinek, így már a kezdetektől érdemes felhívni figyelmüket a megelőzésre.
A terápiás szemléletmódok közül a pszichodinamikus megközelítés, valamint a kongitív- és viselkedésterápiás irányzatok állnak hozzám legközelebb, a terápiás módszerek közül pedig jelenleg folyamatban van az individuálpszichológiai módszerspecifikus pszichoterapeuta képzettség megszerzése.

A tanácsadó cikkei:

Függőségeink IV. – A „fiatalok” és a számítógép

Függőségeink III. – A játékgépek és a szerencsejáték-függőség

Függőségeink II. – Az alkohol, mint probléma

Függőségeink I. – A szenvedélybetegségekről általában

Párkapcsolataink fejlődése

Evészavarok – anorexia és bulimia

Mi is az a pszichoterápia?

 

Korábbi pszichológusunk:

Fedor Zita, pszichológus


Az alábbi témákban fordulhat hozzám:

-hangulatzavarok, szorongásos tünetek

-személyiségproblémák

-élethelyzetbeli krízisek

-párkapcsolati, családi konfliktusok

-életvezetési nehézségek

-teljesítményzavarok

-kommunikációs, önérvényesítési problémák

-beilleszkedési, alkalmazkodási nehézségek

-önismeret, személyiségfejlesztés

-imformáció a pszichológiai segítségnyújtás formáiról, lehetőségeiről

 

Önéletrajz

Fedor Zita vagyok, klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus.

Egyetemi diplomámat a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem, 2002-ben végeztem pszichológia szakon. Emellett pszichológia tanári és angol szakfordító vizsgát is tettem.

Már az alapképzés során fontosnak tartottam a gyakorlatban történő tapasztalatszerzést, ezért ötödévtől iskolapszichológusként dolgoztam részmunkaidőben a nyíregyházi Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. Itt főként egyéni beszélgetéseket, pályaválasztási tanácsadást folytattam, illetve önismereti, személyiségfejlesztő csoportokat tartottam a diákok számára.

A diploma megszerzése után a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórházában helyezkedtem el *++Nagykállóban, ahol hét szemléletformáló éven át lehetőségem nyílt a pszichés zavarok széles spektrumát megfigyelni és megismerni. Munkakörömbe pszichodiagnosztikai vizsgálatok végzése (intelligencia-, demencia-, személyiségtesztek), illetve egyéni pszichoterápia és krízisintervenció folytatása tartozott.

A pszichiátriai osztályokon különféle kiscsoportos (pszichoedukációs, relaxációs, konfliktuskezelő) és nagycsoport foglalkozásokat vezettem önállóan vagy szocioterapeutával, szociális munkással, pszichiáter szakorvossal közösen.

Emellett 2002-től részmunkaidőben a Human-Net Alapítvány Városi Családsegítő Szolgálatnál dolgozom, az egyéni tanácsadási tevékenység során betekintést nyerhettem a szociális szférába, az álláskeresők szerteágazó nehézségeibe.

2002-től a pszichiátriai osztályos munkával párhuzamosan végeztem a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakképzést a Debreceni Egyetem-OEC keretében, és 2006-ban eredményes szakvizsgát tettem.

Pszichológiai tanári képesítésemet a Debreceni Egyetem - OEC Egészségügyi Karán kamatoztattam, ahol 2003-tól óraadó tanárként oktatok szociális munkás, védőnő, ápoló, mentőtiszt, szülésznő szakos hallgatókat (Bevezetés a pszichológiába, Fejlődéslélektan, Személyiségfejlesztés c. tárgyak). Az utóbbi években főként gyakorlati tárgyak, személyiségfejlesztő, kommunikációs tréningek tartásában veszek részt a főiskolán. Továbbá OKJ-s ápoló-gondozó, ápolásszervező képzésekben oktattam pszichológia elméleti tárgyakat.

2003-tól vezetek önállóan, vagy szociális munkással, pszichológussal közösen kommunikációs, konfliktuskezelő, csapatépítő tréningeket különféle célcsoportok részére (pl. pályázati programokon keresztül álláskeresőknek; segítő szférában dolgozóknak).

A pszichodinamikus megközelítés áll hozzám legközelebb a terápiás szemléletmódok közül, tehát az aktuális problémákat kiváltó belső konfliktusok felismerésében és konstruktív megoldásában segítem a hozzám fordulókat. Ezért a dinamikus szemléletű rövid pszichoterápiás technika elsajátításához a Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta Képzést kezdtem el.

Terápiás módszerek közül az integratív pszichoterápiás technikát tanultam, így szükség esetén a beszélgetéseket hipnoterápiás elemekkel egészítem ki.

Munkám során a legfontosabbnak azt tartom, hogy pácienseimmel közösen átlássuk a szenvedést okozó, nehéz élethelyzeteket, feltárjuk és megértsük a problémák összefüggéseit. Motiválom pácienseimet új perspektívák megtalálására, régi mintáik, szerepeik letételére. Segítek a belső erőforrások felkutatásában és mobilizálásában, annak érdekében, hogy egy harmonikusabb életvitel alakulhasson ki.

 

Fedor Zita, korábbi tanácsadónk cikkei:

Kommunikáció a mindennapjainkban

Az agresszió jellegzetességei

A stressz és betegségei

Megküzdés a stresszel

Mindennapi stresszeink

Burnout szindróma

Veszteség és elengedés

Válás

„Esély és veszély” – a krízis kettőssége 2. rész

„Esély és veszély” – a krízis kettőssége 1. rész