Human-Net Alapítvány

4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.

+36306339200

Lépjen kapcsolatba velünk

Dr. Váry Annamária, pszichológus

 

 

Önéletrajz

Kereken 40 éve foglalkozom pszichológiával, igaz ebből az első években diákként csodálkoztam rá az emberi természet rejtélyeire. Megéreztem, hogy ez a szakma egy teljes életet követel, már akkor sejtettem, hogy „életfogytiglan” tanulást vállalok melyben társam lesz az a félelem, hogy még mindig nem tudok „mindent”, hogy a problémák bonyolultsága folyamatosan megmérettetés elé állít majd.

Ma is rácsodálkozom arra, hogy saját magunkban mennyi mindent nem látunk meg, nem tudunk és nem is akarunk tudomásul venni. A jelenkor ugrásszerű technikai fejlődése mellett az önmagunk-ról való tudás csupán baba-léptekkel halad előre. A saját tanulásom útvonalai a gyermektől a  felnőttek felé haladtak:
-   Gyermekpszichológusként kezdtem a pályámat és 14 évet töltöttem ezen a területen, szülőkkel és gyerekekkel foglalkoztam, először iskola és óvodapszichológusként majd egy gyermekklinikán. Az utolsó állomás ebben a szakaszban a SOTE II. belgyógyászati osztálya volt, ahol daganatos gyermekkel és családjaikkal foglalkoztam. Eközben tanultam gyermek-neuropszichiátriát, logopédiát, részleges teljesítményzavarok kezelését, és a Simonton kúrát is. (daganatos betegségek kezelésére)
-   Az egészséges és beteg gyermekek világa után felnőtt klinikai szakpszichológusi képesítést szereztem a SOTE-n és elsősorban felnőttekkel foglalkoztam, az OORI baleseti mozgássérült osztályán. Egy baleset nem csak az egyént, de a családot is nehéz próbatétel elé állítja, a szerepek átalakulnak és gyakran ezzel együtt a viszonyok is.
-   A következő lépés a társadalmi problémák és a hátrányos helyzetű csoportok világa felé tettem. Az Országos Munkaügyi Központ vezető pszichológusaként a munkanélküliség kezelésének kérdéseivel foglalkoztam, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kiépítésében dolgoztam. Akkor újnak számítottak a pályatanácsadás különböző formái, ma már ezek ismert szolgáltatások. Munka és pályatanácsadó szakpszichológusi végzettséget az ELTE-n szereztem és könyvet is írtam a témában „Mi legyek ha még nagyobb leszek?” címmel. A nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően csoportos pályatanácsadást Kanadában tanultam, a világ egyik legszebb részén, British Columbiában.
-   Ugyancsak ebben az időszakban tanultam változásmenedzsmentet és vezetéspszichológiát. Sokat dolgoztam trénerként és elkezdtem doktori disszertációmat a csoportdinamika és szervezeti kultúra területén. Ebben az időszakban a tanultam még vállalkozásfejlesztését egy másik kanadai egyetemen illetve csoportdinamikát egy londoni intézetben.
-   És végül elérkeztem én is oda, hogy a tanultakat egymásra építve összetett munkákban vegyek részt. Újszerű szakmai megoldások kidolgozásában vállaltam szerepet, többnyire hátrányos helyzetű rétegek segítésére vagy az egyéni fejlődés segítését szolgáló tervek és modellek kifejlesztésében dolgoztam több mint 10 éven keresztül. Ezek közül említeném az intézményi együttműködések fejlesztését, az önkéntesség elterjesztését célzó projektet, csoportos pályatanácsadás bevezetését a pártfogó szolgálatba, vezetői tanácsadást, egészségfejlesztési és prevenciós programokat, iskolák számára, tanártovábbképzést stb.
-   Az utolsó szakvizsgám a pszichoterapeuta, melyet tavaly, 2011 novemberében tettem le. Jelenleg munkám nagyobbik részét teszi ki a tanácsadás és terápia különböző formáinak alkalmazása. Gyermekkel és felnőttekkel, párokkal és egyénekkel foglalkozom, csoportokat vezetek. A csoportos munkák közül a jungi meditációt említeném, amely alkalmas a napjainkban gyakori lelki eredetű testi betegségek kezelésre is. Másik csoportos munkám a  tanácsadás különböző területeken. Csoportos szupervíziót is vezetek segítő foglalkozásúak számára.
Az eltelt évek alatt sokat tanítottam, különböző egyetemeken, főiskolákon, publikációt és könyvfejezetet írtam. Ízelítőül a női sorsról és a párkapcsolatokról szóló Hamupipőke szindróma című írásomból mellékelek egy részletet.

Mindig is szeretem újszerű dolgokat bevezetni.  Terveim közé tartozik a pszicho-edukációs módszerek elterjesztése illetve ennek részeként szeretnék a jelenkor sajátos kapcsolati rizikótényezőiről nyújtani tájékoztatást.  Nagy izgalommal várom a Családi kör programot, amely lehetőséget teremt e célok irányába tett első lépések megvalósítására is.

A tanácsadó cikkei:


A párválasztás titkos háttere

Párkapcsolati játszmák

6. szint: Befolyás gyakorlása érzelmileg telített helyzetekben - az interaktivitás szintje

5. szint: Az empátia vagy a mások érzéseiben való tájékozódás szintje

4. szint: Az érzések differenciált megélése

3. szint: Az elementáris, kaotikus érzések szintje

2. szint: A testi tünetek szintje

1. szint - Az érzelmi dermedtség

Hogyan kezelem az érzéseimet?

A jó párkapcsolat alapjai

A Hamupipőke szindróma