Human-Net Alapítvány

4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.

+36306339200

Lépjen kapcsolatba velünk

Életünkben az önérvényesítés, az önismeret, az önfejlesztés nem a felnőtté válással kezdődik, hanem sokkal korábban. Már az óvodában is szembesül a gyermek az elfogadással, és a kirekesztéssel, sérelmek érik, amiket akkor is kezelnie kell, ha nincs ott anya, barátságok szövődnek, a felnőttek elvárásaival szembesülnek mind a foglalkozásokon, a terítésnél, a szakkörökön.

Az iskolában az értékeléssel, a jegyekkel már osztályozzák is a gyermek képességét, a megküzdés, a küzdelem önmagáért még inkább bekerül az életébe, a megfelelni akarás mentén éppúgy, mint a „rossz gyerek” skatulyába. Ezek az élethelyzetek éppúgy hatnak a felnőttkori önérvényesítésünkre, mint amit a kamaszkorban vagy később a felnőttkorban teszünk magunkévá vagy hagyunk kibontakoztatni.

Az álláskeresést, a munkába állást, vagy ezt megelőzően a pályaválasztást is éppúgy befolyásolják, ezért fontos, hogy a szülő kellő odafigyeléssel kezelje gyermeke sorsát. Hisz ezeket a képességeket nem felnőtt korban sajátítjuk el, addigra már megtanuljuk egy részét a helyén kezelni, és önmagunk szolgálatába állítani. Bár ennek a tanulási folyamatnak sosincs vége, nem mondhatjuk azt, hogy 18 évesen kész vagy gyermekem, mára mindent tudsz, de hogy az alapok elsajátításában a szülőnek nagy szerepe van, az vitathatatlan.

Legyen a szülő, az: aki felemel, és letesz, aki megnevettet, és megvigasztal, aki szembesít, aki támogat, aki felállít, aki megállít, aki megenged, aki nem enged, aki elenged, és hazavár, aki megtart, aki biztosít, aki megvéd, aki hisz benned, aki bízik, akiben bízhatsz, aki ért, és aki megért, aki megvitat, és tanít, aki tesz, és támogat, aki szeret, és akit szerethetsz.

Folytathatnánk ezt a felsorolást?
Igen. Ami kimaradt egészítsük ki együtt, hisz mindaz, amit itt szülői értékként megfogalmazunk, egy képességünk, amit gyermekünknek is adhatunk.
Szánjon rá öt percet, gondolja végig, mi maradt ki? Tegye magáévá a leírtakat, vagy tiszteljen meg bennünket is vele és ossza meg gondolatait, kiegészítését.

Mert, hogy mi mindenből áll az élet, amire fel kell készítenünk gyermekeinket, hagy írjam le Asta Nielsen szavaival, aki kilencvenesztendősen, így foglalta össze:

 

 

a képek forrása: szulok.babafalva.hu, kovacsneagi.qwqw.hu, kamaszpanasz.hu, parentia.hu, szuperszulo.hu

 

Kapcsolódó cikk:

A szülő, mint jó tanácsadó

 

 

„… Már fiatal koromban elkülönítettem magam a külsőségektől… Abban gyakoroltam magam, hogy az értékeket a lényeges dolgokban lássam, abban, amit mindazoknak, akik hagyják magukat tovaragadni az ártól nem látnak. „ (Asta Nielsen)

Hogy ki vagy, kivé leszel, sikerül – e megőrizni a számodra fontos értékeket, vagy elveszíted azt mások akaratából, nyomásgyakorlásából, nagyban függ a tudatos személyiség alakításán, önmagunk korlátainak és határainak felismerésén, a fejlesztendők fejlesztésén, a nem túl előnyös tulajdonságaink felismerésén, és erősségeink kamatoztatásán.

Függ továbbá a társas kapcsolatok alakításán, azok milyenségén, a kapcsolati rendszerünkben elfoglalt helyünkön, szerepünkön és a jóakaróinkon is. Az igazán jó tanácsadó nem mondja meg milyennek kellene lenned, nem várja el tőled, hogy olyanná válj, amilyennek látni szeretne, de felismerve értékeidet, megláttatja, megőrizteti veled azokat, és mindebben megerősítve nyújt képet, támogatást abban, hogy mivé is válhatsz.

De a döntést mindig a kezedbe hagyja, nem dönt helyetted, és befolyása feléd, inkább a döntésed előkészítéséről szól, a mérlegelésed megalapozását szolgálja, mintsem befolyásolásról. Nem megmondja, mivé legyél, hanem kihozza belőled, azt, hogy meg lásd mivé kívánsz lenni. Mi az, amiért nem sajnálod a befektetett erőfeszítéseket, amibe önmagadat valósítod meg, ami által több lehetsz, mint tegnap voltál.

Miért is írom le mindezt? Mert egy szülő, egy pedagógus, egy felnőtt szerepe egy gyermek életében, sem áll messze, azoktól a tanácsadóktól, akik tanulják, hogyan kell támogatásunkkal kihozni a (sok esetben felnőtt) tanácskérőből a céljaikat, azok mentén felállítani stratégiáját, és megvalósítani mindazt elsősorban önmaga sikeréért.

Amikor egy felnőtt szülővé válik, akkor hirtelen jóakaróból, jó tanácsadóvá is válnia kell, hiszen a gyermeke iránymutatásaira szomjazik és általa válik napról – napra többé. Nem azzal tesz jót gyermekének egy szülő, ha már a bölcsőben róla elképzelt zongoraművésszé, vagy olimpiai bajnokká neveli, hanem azzal, ha meglátva gyermeke erősségeit, azt maga hasznára fordíttatja, és felismerve gyengeségeit fejleszti/ fejleszteti azokat.

Ha útközben – hiszen a gyermek fejlődése, hosszú út - újabb értékekre lesz figyelmes a szülő, akkor jön az „újratervezés”, megláttatja azokat gyermekével, nem befolyásolja, hanem támogatja a döntés meghozatalát és közösen egy cél érdekében alkotják meg a sikerhez, önmegvalósításhoz vezető stratégiát.

Az „újratervezés” az nem az előző életszakaszok kudarca, a meg nem valósított álmok halmaza, hanem egy korábbi szakasz tanulsága alapján alkotott, új célok mentén felállított jövőkép, ami által több lehetek, mint tegnap, és jobban fogom érezni magam a bőrömbe, mert már ezt is ismerem magamból, megfejlődtem, magamévá tettem, és ezek mentén képessé váltam még inkább magamért tenni.

Ha a fentiek alapján végiggondoljuk a szülői felelősséget, a kimondott mondataink, elvárásaink súlyát, a bizalmon alapuló szülő – gyerek kapcsolat fontosságát, az önismeretünk hatását a gyermeknevelésre - hiszen ha magunkat sem ismerjük, vajon fogunk tudni jó mintát adni…, jó tanácsadóként funkcionálni a gyermekünk életében? – és sorolhatnánk. Mind a gyermekek baráti kapcsolatai, a szülők ismerősei, a tágabb család, az óvodai és iskolai nevelő, mind – mind hatással vannak gyermekünk fejlődésére.

Ha önismeretünk alapján, mi felnőttek tudatosan gyakoroljuk magunk is a szülő szerepünkből adódó feladatainkat, akkor hatással tudunk lenni mindazokra a viszonyokra, amik körbeveszik gyermekünket, befolyással vannak rá nap - mint nap, és meghatározó viszonyrendszerként funkcionálnak a mindennapjaiba. Ezért rendkívül fontos szerepe van az óvodaválasztásnak, az iskolaválasztásnak, a baráti kapcsolatok megválasztásának, és most hagy ne soroljam fel, mindazt a társas kapcsolati hálót, amiben egy gyermek él, és ami hatást gyakorol rá.

Következő cikkem, az „Mi köze van a gyerekkornak a marketing tanácsadáshoz?” – szintén a gyermekkorban meghozott döntések, sikerek, és kudarcok fontosságáról, az értékek felismerésének hangsúlyosságáról szólnak (kicsit még mindig a felelős szülőhöz) bővítve azt a képet, amit ebben a cikkben igyekeztem tudatosítani. Hisz, amit megkap tőlünk a gyermek időben, azt tőle már el nem vehetik! Készítsük fel gyermekeinket az életre, ami nemcsak móka és kacagás, de az önismerete mentén, az önérvényesítés képességét elsajátítva, akár azzá is teheti.

Ha az álláskeresést, mint új vállalkozását fogja fel, sikerre viheti, csak merjen más eszközöket is használni, mint eddig. Ez a siker kulcsa.

Ha megfogadta előző cikkemben tett javaslataimat, és már tud céltudatosan keresni az állásportálokon, akkor haladjunk tovább, és hagy nyújtsak ma Önnek egy olyan eszközt, ami időigényesebb, de ha már saját vállalkozásaként fogja fel az álláskeresést, és valóban meg akarja találni „álmai munkahelyét” akkor megéri az időbefektetést.

-    Tudja, miért csinálja ezt?
-    Mert sokan nem csinálják!

Hatékony álláskeresést ajánlok, kiindulva abból az álláspontból, hogy a gazdaság fő mozgatórugója ma még mindig a kis – és közepes vállalkozások, nem a nagy multi cégek, így őket semmiképpen nem hagyhatja ki, mint célterületét, az álláskeresésben.

Na jó, de akkor rójam az utcákat, és nézzem az üzletek, irodák ajtajára kifüggesztett munkaerőt keresek táblákat? – teheti fel jogosan a kérdést.

Akár azt is megteheti, sőt sokak szemével is szemlélheti a kifüggesztett táblákat, mert gondoljon csak bele, ha közvetlen rokonai, szomszédjai, barátai is nyitott szemmel járnak, már egy időben hány irodaajtót, üzletet tud felderíteni. Használja ki a legegyszerűbb keresési módszereket is.

De nem erre kívánom ma Önt megtanítani, hanem vigyük csak tovább ezt az egyszerű példát, és mondja meg nekem, hogy hívjuk az internet világában a cégek iroda ajtóit? Hát persze, hogy a weboldala. Látta Ön már minden lehetséges munkaadójának a weboldalát? Ne botránkozzon meg kérem a kérdésemen, hanem gondolja csak végig. Egy olyan potenciális felületet nem használni ki az álláskeresésbe, mint a cégek saját weboldalai nagy hiba lenne, amit sokan elkövetnek. Ön ne tegye!

Miért csinálja?

Azért, mert az elfoglalt vállalkozó, akinek munkaerőigénye van, és van egy weboldala, evidensnek érzi, hogy ha kiteszi weboldalára, hogy állást ajánl, azzal megtöbbszörözte az esélyét, hogy meg is találja azt.

Akkor segítsünk egymáson. Neki munkaerő kell, Önnek meg állás. Neki egy ajtónál többje is van a weboldalával, Önnek meg észre kell vennie az internetre is kifüggesztett táblát. Akkor miért ne tenné ezt?


Hogyan csinálja?

Lássunk egy példát. Kezdje azzal, hogy meghatározza, lakókörnyezetéhez viszonyítva milyen körzetben szeretne munkát vállalni.

  • Csak a településén.
  • A szomszéd településre is átutazna.
  • A megyében
  • A régióban stb.

Tudja – e Ön hogy a választott paraméterek mentén hány olyan cég van a környezetében, akik Önnek munkát tudnának adni? Nézzen utána az interneten. Gyűjtse ki a szakmai profiljába vágó lehetséges munkaadók webcímét, nem egyet – kettőt, tízet, hanem gyűjtse ki a szakmájában érintett cégeket, a  teljes piacot, ahol lehet olyan munkakör, amire Önnek képesítése van. Ezt a feladatkört adja magának a saját vállalkozása első napjaiban. Ha megteszi, látni fogja, nem is olyan kevés a lehetséges munkaadó, csak el kell tudni jutni hozzájuk.

Ha megvan a cégadatbázisa, ahol akár Ön is dolgozhatna, a következő napokban kattintgassa végig a weboldalakat. Nézze meg, hogy van - e „állásajánlat” menügombja a weboldalnak, hiszen gyakran csak oda teszik ki a hirdetést. Ha nincs, nézze meg az aktualitások, hírek menüpontját vagy a „kapcsolat” menüpontban a HR munkatárs, vagy a „szakmai” vezető elérhetőségét. Célszerű egy táblázatba vezetni mindezt, és ha már egyszer megnézi a weboldalt, az Ön számára fontos üzenetet gyűjtse ki abba. Ha semmit sem talál, akkor írja ki az e-mailcímüket, vagy telefonszámukat, ha már egyszer ott járt, később még jól jöhet egy személyes megkereséshez, és akkor ne dolgozzon még egyszer.
Ha végignéz 100 weboldalt vajon fog néhány hasznos infót találni, amin esetleg tovább fog tudni haladni a célja felé és reggel még nem tudott róla? Véleményem szerint igen, de ha nem, akkor nézze végig a másik 100 – at is. Hiszen ez a munkája most, Ön az a piackutató ma, aki magának keresi a piacot. Miért lenne ez kisebb értékű munka, mint a titkárnői, cukrász, menedzser asszisztens vagy sorolhatnám a foglalkozásokat. Most Ön a saját foglalkoztatója, és vajon mikor érdemel több fizetést, ha kijelenti, hogy senki nem keres itt a környezetembe állást, nézem minden nap az állásportálokat, vagy ha valóban utána jár, meggyőződik róla, és talál olyan eszközt is, amivel nemcsak magát győzheti meg, hogy mégis van kiút!

(kép forrása: www.pc-unio.hu)

Kiút mindig van, csak valószínű nem elég hozzá a kitaposott út, amin eddig haladt, hanem be kell vállalni a döcögősebb útszakaszokat is, és meglátni az új úthoz szükséges eszközöket, amik nélkül ez nem megy.  Ma kapott egy eszközt, mikor kezdi el használni?


Változtasson és megváltozik az élete!
Ha nem hiszi, járjon utána”, a mese is ezt mondja.
Látja már gyermekkorunkban is erre tanítottak bennünket!
Eredményes munkát kívánok új vállalkozásához!
Vigye sikerre azt!
Ha az egyén célja, hogy megfelelő állást találjon, ami kielégíti igényeit és szükségleteit, és ismeri a piacra jutási csatornák által biztosított esélyeket, akkor arra alapozva alkothatja meg marketingstratégiáját, hogy elérje célját, azaz számára elfogadható munkakörbe kerüljön a munkaerő piacon.

Az előző cikkembe ismertettem a csatornákat, és azok sikerességi mutatóit, és erre építem fel az egyéni stratégiai alapokat.

Mivel a munkaközvetítők kevés állást töltenek be a hazai piacon, és az állásportálokon zömében ők hirdetnek, ezért az egyéni sikeresség alapját, arra a kiindulópontra kell helyeznünk, hogy megállapítjuk, a munkahely keresés nem lehet egyenlő azzal, hogy naponta nézegetjük otthon az állásportálok kínálatát. Első és legfontosabb stratégiai alap kell, hogy legyen az Ön számára, hogy jól keres a neten.
Sőt az sem elhanyagolható információ, amit tudni lehet a magyar gazdasági mutatók, és statisztikák alapján, hogy a munkaközvetítők főként a multinacionális cégek felé közvetítenek, és mellettük még rengeteg munkáltató van a hazai piacon, hiszen a multik, csak a munkaerő kisebb hányadát foglalkoztatják hazánkban, és célcsoportja is ismert az álláspiacon.
Ha 24 – 40 év közötti munkavállaló, és több nyelvet beszél, akkor érdemes időt szánni erre a csatornára, de ha nem tartozik ebbe a körbe, akkor munkahely keresési ideje kisebbik részét kell az állásportálokon töltenie.

Hogyan keressen jól az interneten?

Az állásportálokon, a fenti információk figyelembe vétele mellett, célszerű kiszűrni az állásközvetítők hirdetéseit, és egyéb munkáltatókra koncentrálni, akik már szintén egyre inkább felismerik és használják az internetes munkaerő keresési technikákat.  Ha az igény ott van a portálokon, és az igénylő is jó helyen keres, akkor Önöknek egymásra kell találniuk, ebben pedig a tudatos keresés segíthet.

Tehát a főoldalon szűrje ki a munkaerő közvetítő cégeket, és olvassa a kis és közepes vállalkozások ajánlatait ezeken a portálokon. Ha ismeri a céget, akihez pályázni szeretne, az sem utolsó szempont, ami a munkaerő közvetítőknél zömében titkosított információ. Hiszen az adott cégről sok információt tudhat meg az interneten és felkészültebben írhatja meg pályázatát, és mehet el az állásinterjúra. Ezek nem elhanyagolható marketing stratégiák az Ön sikeressége szempontjából.

Tehát ha rátalál egy munkaerőt kereső cégre, először nézze meg a weboldalát is, tájékozódjon milyen hírek  jelentek meg a  cégről más felületeken, erre hatékony segítséget nyújthatnak a keresők, olvassa el, és építse be saját marketing stratégiájába a cég irányába.

Ez a technika hatékonyabbá teheti az Ön eddigi álláskeresését, és időt takaríthat meg magának. Ne essen abba a hibába, mint sokan, hogy hiába nézem az állásajánlatokat, számomra nincs semmi. Ismerje fel, hogy ha már ezt kimondta, változtatnia kell eddigi stratégiáján. Tegye meg hisz a cél nemesíti az eszközt, és sikerre viheti az Ön jelenlegi vállalkozását. Kérem, fogja fel a munkahely keresést is egy vállalkozásnak, amibe belevágott, és sikerre akarja vinni. Eddigi cikkeimben is a cégek menedzselésével hasonlítottam össze az egyéni fejlődési utakat, a jövőben is erre kívánok alapozni. Ma kapott egy eszközt, a hogyanra, próbálja ki célja érdekében, és vigye sikerre vállalkozását!

Kitartó, és eredményes munkát kívánok holnaptól Önnek!

Próbálja ki a fenti stratégiai alapokat a munkahelykeresésre, ha még nem így csinálja!