Human-Net Alapítvány

4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.

+36306339200

Lépjen kapcsolatba velünk

A szociális interakciók (érintkezés) zavara változatos tünetekben nyilvánulhat meg. A még fiatal autisztikus gyermek magányos, kevés vagy semmilyen érdeklődést nem mutat mások iránt, így a szemkontaktust sem veszi velük fel. Az autisztikus gyerekek több mint 50%-nál felnőttként kifejlődik a szociális érdeklődés, de a probléma fennmarad a szociális válaszkészség, kölcsönösség, és empátiára való képesség területén. Még az idősebb, jól funkcionáló autisztikus személyek körében is, limitált a közeli barátságok kialakításának képessége (érdeklődés, tevékenységek, és az érzelmek közös megosztásával), és ez a szociális károsodás egyik legérzékenyebb mutatója.

A kommunikáció károsodása egyaránt érinti, a megértést és kifejezést, mind a gesztusok, mind a beszélt nyelv területén. Már csecsemőkorban a gagyogás csökkent mértékű lehet, és az autisztikus emberek közel 30%-nál soha nem alakul ki hasznos beszéd. A többiek beszédfejlődése jellegzetesen megkésett, bár időről időre felbukkanhatnak képességek, mondatok, szavak normális időben, mielőtt újra elvesznének. A beszéd, ha kialakul tipikusan deviáns, és megkésett is egyben. Az előforduló rendellenességek, közé tartozik: echolalia (szavak, vagy mondatok azonnali, vagy késleltetett papagájszerű utánzása), névmások, ragok cseréje (például „te” az „ő” helyett) szavak vagy kifejezések sajátságos keverékének használata, kitalált szavak (neologizmák) és sablon mondatokra, kérdések repetitív (vissztérő) ismételgetésére való támaszkodás a beszédhasználatban. Az autisztikus emberek ahelyett, hogy kölcsönös kétirányú beszélgetést folytatnának valakikkel, inkább arra használják beszédet, hogy kérjenek, követeljenek valamit másoktól. Az is előfordul még, hogy esetlegesen hosszan beszélnek szenvedélyükről, miközben a hallgató fél, már régen elveszítette a beszélgetés fonalát, és teszik ezt sokszor furcsa, kántáló, vagy épp ellenkezőleg lassú monoton intonációval.

A repetitív (visszatérő) érdeklődési kör jellemzőihez tartozik a változásokkal szembeni ellenállás (például ha a bútorok átrendezése dührohamot vált ki), ragaszkodás a rutinokhoz és rituálékhoz (repdesés, forgás, vagy más sztereotípiák), rendszerező játék, ragaszkodás szokatlan tárgyakhoz (például szemeteshez), szokatlan vonzódás a világ dolgaihoz (például zipzárhoz), és szűk körű témákkal (menetrendekkel) való foglalkozás.


Bábolnai Péter